Przylądek Rozewie

Przylądek
Rozewie

Właściwa Jastrzębia Góra składa się z samej miejscowości, Lisiego Jaru i Rozewia, bodaj najbardziej znanego przylądka w Polsce. Przylądek jeszcze do niedawna uważany był za najdalej wysunięty punkt na północy Polski, obecnie najdalej wysuniętym na północ Polski jest obelisk o nazwie Gwiazda Północy.

Niemniej jednak, Rozewie nie straciło na znaczeniu, chociażby ze względu na znajdującą się tam latarnię morską. Latarnia udostępniona jest dla zwiedzających, którzy przy okazji mogą obejrzeć eksponaty filii Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku – min. modele dawnych latarń i reflektor z latarni Stilo. Na Przylądku Rozewie utworzono przyrodniczy Rezerwat Przylądek Rozewie obejmujący 12 hektarów. Warto wybrać się tu na spacer aby podziwiać klifowe wybrzeże, plażę oraz faunę i florę rezerwatu.